Fyll i formuläret för att komma till Raindance Marknadsplats
 • Välj enhet
 •  
 • 1010 Hum fak gemensamt
 • 1020 HUMlab
 • 1030 Centrum för samisk forskning
 • 1040 Bildmuseet
 • 1400 Konsthögskolan
 • 1620 Inst för språkstudier
 • 1630 Ide och samhällsstudier
 • 1640 Inst för kultur och medievetenskap
 • 1650 Inst för estetiska ämnen
 • 2000 + 2850 Gemensamt för samhällsvetenskap
 • 2050 Polisutbildning
 • 2160 Idrottshögskolan
 • 2180 Pedagogik
 • 2193 Inst f tillämpad utb vetenskap ITU
 • 2200 Psykologi
 • 2220 Sociologi
 • 2270 - 2273 USBE Handelshögskolan
 • 2300 Juridiska institutionen
 • 2340 - 2341 Stadsvetenskap
 • 2340 - 2341 Statsvetenskap
 • 2360, 2500, 2600 Geografi ekonomisk historia
 • 2400 Socialt arbete
 • 2700 - 2701Informatik
 • 2750, 2880 Kostvetenskap, RH
 • 2800 Cerum
 • 2910 EDÅ/CEDAR
 • 3000 Medicinska fakulteten
 • 3030 UGL
 • 3100 - 3109 Klinisk vetenskap
 • 3150 - 3154 Strålningsvetenskap
 • 3220, 5220 Molekylärbiologi
 • 3250 - 3259 Kirurgisk o perioperativ vetenskap
 • 3300 - 3306 Samhällsmedicin och rehab
 • 3350 - 3353 Farmakologi
 • 3400 Inst. f Medicinsk biovetenskap
 • 3450 Klinisk mikrobiologi
 • 3500 Omvårdnad
 • 3550 Medicinsk kemi och biofysik
 • 3600 Integrativ medicinsk biologi
 • 3700, 3900 Inst f folkhälsa och klinisk medicin
 • 3850 Epidemiologi och global hälsa
 • 3910 Umeå centrum för molekylär medicin
 • 3920 UCCB
 • 3930 Enheten för biobanksforskning
 • 3960 Odontologiska inst
 • 3960, 3961, 3988, 3990 Odontologiska inst
 • 5000 Gem Teknat
 • 5012 CBRNE-centret
 • 5016 UMF
 • 5100 EMG
 • 5160 Fysiologisk botanik
 • 5310 Designhögskolan
 • 5400 Inst för fysik
 • 5410 Inst f tillämp fysik & elektronik
 • 5500 Kemiska institutionen
 • 5608 Kemiförrådet
 • 5700 Inst f datavetenskap
 • 5730 Inst f MA och MA statistik
 • 5740 Naturvetenskap o MA didaktik
 • 5900 Arkitekthögskolan
 • 6000 Lärarhögskolan
 • 7001, 7101, 7524 Ledningen, Planeringsenheten
 • 7050 Ladokkonsortiet
 • 7103 Universitetsledningens kansli
 • 7300 Universitetsbiblioteket
 • 7301 UPL
 • 7460 HPC2N
 • 7504 Ekonomienheten
 • 7508 Kommunikationsenheten
 • 7510 Internrevision
 • 7512 IT-enheten
 • 7517 Lokalförsörjningsenheten
 • 7522 Personalenheten
 • 7526 Studentcentrum
 • 7527 International Office
 • 7530 Externa relationer
 • 7540 ITS
 • 7600 Universitetsservice
 • 7701 Curiosum
 • 7701 Sliperiet, Umevatoriet
 • 8640 Arcum
 • Ekonomienheten
 • EMG
 • Ide och samhällsstudier
 • Kontorsvaror
 • Psykologi
 • Samtliga avtal MP
 • Umeå Universitet
 • Universitetsservice
 • Universitetsservice 7600
 • Annan